ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ
ΑΓΟΡΑ 321.58 €
ΠΩΛΗΣΗ 330.00 €

Χρυσές Λίρες Αναλυτικά

Χρυσή λίρα Γεώργιος Γ' (1817 - 1820)

Χρυσή λίρα Γεώργιος Γ' (1817 - 1820)

Χρυσή λίρα Γεώργιος Δ' 1821 - 1830

Χρυσή λίρα Γεώργιος Δ' 1821 - 1830

Χρυσή λίρα - William IV 1831 - 1837

Χρυσή λίρα - William IV 1831 - 1837

Χρυσή λίρα Βικτώρια Young 1838 - 1887

Χρυσή λίρα Βικτώρια Young 1838 - 1887

Χρυσή λίρα Victoria Jubilee Head 1887 - 1893

Χρυσή λίρα Victoria Jubilee Head 1887 - 1893

Χρυσή λίρα Victoria Old Head 1893 - 1901

Χρυσή λίρα Victoria Old Head 1893 - 1901

Χρυσή λίρα Edward VII 1902 - 1910

Χρυσή λίρα Edward VII 1902 - 1910

Χρυσή λίρα Γεωργίου Ε' 1911 - 1932

Χρυσή λίρα Γεωργίου Ε' 1911 - 1932

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β' 1957 - 1968

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β' 1957 - 1968

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β' Decimal Portrait 1974 - 1982

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β' Decimal Portrait 1974 - 1982

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β' 1985 - 1997

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β' 1985 - 1997

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β' 2000 - 2015

Χρυσή λίρα Ελισάβετ Β' 2000 - 2015